Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
01.03.2016
Od 22 lutego, przez najbliższe dwa tygodnie, w Koszarach Bałtyckich odbywa się ćwiczenie sztabowe pk. „FAT”.

 

 

          Ma ono na celu sprawdzenie zdolności dowodzenia przez sztab Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego wydzielonymi siłami szybkiego reagowania Sił Nato (VJTF). Żołnierze Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W w ramach tego ćwiczenia odpowiadają za zabezpieczenie rozwinięcia i funkcjonowania stanowiska dowodzenia (Initial Command Element). W ramach tego ćwiczenia żołnierze Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W zostaną poddani sprawdzeniu w zakresie działania obsady sztabu podczas wypracowywania decyzji  do zabezpieczenia funkcjonowania Initial Command Element. W szczególności ocenie podlegać będzie planowanie i organizowanie systemu dowodzenia i łączności na rzecz operacji prowadzonej przez Korpus oraz zdolność do efektywnego gospodarowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji wszystkich jednostek międzynarodowych wchodzących w skład BWD WKP-W.

 

 

 

 

 

kpt. Tomasz Bryła