Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
09.03.2016
Po raz kolejny w "białych koszarach" odbyły się kwalifikacje kandydatów do służby w 102 batalionie ochrony. Stawiło się na nie około 60 zainteresowanych służbą w batalionie osób.

 

 

             Kwalifikacje rozpoczęły się od sprawdzianu fizycznego na hali sportowej w ramach którego kandydaci musieli zdać test sprawności jaki co roku zdają żołnierze zawodowi. Cztery konkurencje sprawnościowe na siłę, zwinność i wytrzymałość pozwalają wstępnie ocenić stan kondycji fizycznej potencjalnych kandydatów do służby. W dalszej kolejności dowódca batalionu prowadził rozmowy kadrowe oceniając przydatność kandydatów do służby na konkretnych stanowiskach. Dzisiejsze kwalifikacje były jednymi z ostatnich ponieważ proces kompletowania obsady 102 batalionu ochrony dobiega ku końcowi.

 

kpt. Tomasz Bryła