Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
03.04.2016
W dniu 31.03.2016 r. nastąpiło rozpoczęcie działalności Zespołu Wsparcia Dowództwa WKP-W oraz objęcie obowiązków przez Szefa nowo utworzonego zespołu.

 

 

                 W czwartek 31 marca br. na placu apelowym Bałtyckich Koszar w Kwaterze Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód  na placu uroczystej zbiórki spotkali się żołnierze i pracownicy wojska dwóch byłych rozformowanych  jednostek Narodowego Elementu Wsparcia i Kompanii Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód by rozpocząć działalność Zespołu Wsparcia DWKP-W. Uroczystego przekazania obowiązków Szefowi Zespołu ppłk Dariuszowi ŻURKOWI  dokonał dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W płk Jacek ROLAK. Chwilę przed uroczystością dowódca BWD DWKP-W i Szef ZW DWKP-W złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem pamięci poległego na misji  w Afganistanie st. chor. Rafała CELEBUDZKIEGO przed sztabem w Kwaterze Korpusu. Dowódca uroczystości mjr Piotr WAWRZYNIAK meldunkiem dowódcy BWD WKP-W rozpoczął uroczystość. Z uwagi na charakter działalności i nowe zadania które stoją przed Zespołem Wsparcia DWKP-W zbiórkę uświetnili swoim przybyciem, Z-ca  d-cy  Korpusu gen bryg Krzysztof KRÓL , oraz Szef Sztabu Korpusu Per Orluff  KNUDSEN.W imieniu Dowództwa Korpusu  głos zabrał  gen bryg Krzysztof KRÓL, który w kilku słowach podziękował wszystkim zebranym żołnierzom oraz pracownikom za wspólne lata służby w byłych jednostkach oraz w nowej powstałej strukturze życzył Zespołowi  Wsparcia DWKP-W  by zadania, które stoją przed Zespołem dały poczucie dobrze spełnionego obowiązku i były źródłem osobistej satysfakcji.

                 Podpułkownik  Dariusz ŻUREK urodził się 20 lutego 1973 roku. W 1993 roku rozpoczął swoją karierę wojskową jako podchorąży w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Mechanicznym, a po jej ukończeniu w 1998 roku został wyznaczony na swoje pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu w kompanii remontowej 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. W latach 2000-2003 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii  remontowej 12 BZ . W latach 2003-2006 pełnił obowiązki na stanowisku szefa logistyki batalionu. W latach 2007-2009 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku logistyka. W latach 2010-2011 pełniąc funkcję Z-cy Szef Logistyki Brygady przekazał gospodarkę finansowo-materiałową do 15 WOG po czym został skierowany na Akademię Obrony Narodowej w celu udziału w kursie kierunkowym dla dowódców batalionów. Po kursie w latach 2011 -2014 pełnił obowiązki na stanowisku szefa sekcji logistyki 12 BZ.W latach 2014-2016 pełnił obowiązki na stanowisku Starszy Inspektor Kontroli Wojskowej w Delegaturze Departamentu Kontroli we Wrocławiu. Decyzją nr 78 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2016 r. z dniem 01.04.2016 r został wyznaczony na stanowisko Szefa Zespołu Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

               Podpułkownik  Dariusz Żurek uczestniczył w misjach zagranicznych: dwukrotnie  w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (I, VI zmiana) oraz w  XII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. Za wzorową służbę został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.w 2014 r odznaczeny medalem „Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami”, w 2013 r odznaczenie medalem “US Army Commendation Medal. Interesuje się motoryzacją , historią wojskowości oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

 

 

 

 

kpt. Tomasz Diedtrich