Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
06.06.2016
1 czerwca w koszarach 100 bł odbyła się niecodzienna lekcja na temat paktu północnoatlantyckiego dla uczniów Gimnazjum nr 2 z Wałcza.
Organizacja tego typu lekcji jest wpisana w „ Plan działań w obszarze dyplomacji publicznej i współpracy z ośrodkami eksperckimi w ramach przygotowań do Szczytu NATO w Polsce w 2016r.” realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Żołnierze poprzez zorganizowanie takiej lekcji chcieli przybliżyć młodzieży rolę i znaczenie paktu północnoatlantyckiego oraz to, jak ważna dla naszego bezpieczeństwa jest przynależność Polski do NATO.

Scenariusz lekcji składał się z czterech etapów:
1. prezentacja nt. NATO – przedstawienie historii powstania, organizacji, działania oraz głównych zadań NATO, przybliżenie operacji pokojowych i stabilizacyjnych NATO w których biorą udział polscy żołnierze,
2. przedstawienie broni osobistej żołnierzy WP – budowa i dane taktyczno – techniczne: kbkAKMS, BERYL, PW,
3. zademonstrowanie działania RWŁC oraz radiostacji plecakowych, przedstawienie danych taktyczno – technicznych oraz nawiązywanie łączności przez uczniów,
4. Przedstawienie historycznego uzbrojenia indywidualnego oraz umundurowania żołnierza WP, zaprezentowane przez Muzeum Wału Pomorskiego.

Za pomoc w organizacji lekcji dziękujemy Panom z Muzeum Wału Pomorskiego, w szczególności Danielowi IWAŃSKIEMU i Wojciechowi OLEK.

 

 

 

 

 

 

szer. Katarzyna Bośka