Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
10.08.2016
W dniu 9 sierpnia w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia WKP-W odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Wojska Polskiego.            Zaczęło się wszystko o godzinie 8:30 w Bielkowie, gdzie w apelu z okazji Święta Wojska Polskiego uczestniczyli żołnierze 102. batalionu oraz dowództwa brygady. W czasie uroczystości po okolicznościowym przemówieniu dowódcy zostały odczytane rozkazy o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe a dowódca brygady i batalionu wręczyli akty mianowania awansowanym żołnierzom. Odczytano również rozkaz o wyróżnieniach a listy gratulacyjne otrzymali żołnierze i pracownik wojska. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

        Drugi apel w tym dniu odbył się o godzinie 12:00 w koszarach w Wałczu. Podobnie jak rano w Bielkowie, także w Wałczu, po okolicznościowych przemówieniach, odczytano rozkazy o awansach żołnierzy wałeckich batalionów a dowódca brygady wręczył akty mianowania. Uroczysty apel również zakończyła defilada pododdziałów.kpt. Tomasz Bryła