Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
14.09.2016
12 września 1683 roku wojska polsko-austriacko-niemieckie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego rozgromiły, oblegającą Wiedeń, armię Imperium Osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.

 

         Data wiktorii wiedeńskiej jest świętem Wojsk Lądowych i z tej okazji w Dowództwie BWD WKP-W odbyła się uroczysta zbiórka, w ramach której wyróżniono żołnierzy dowództwa za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.


 

          Po zakończeniu zbiórki Szef Sekcji Komunikacji Społecznej przybliżył wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska historię bitwy pod Wiedniem w ramach krótkiego wykładu historycznego.
           Z okazji Święta Wojsk Lądowych także w jednostkach Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W odbyły się uroczyste apele pododdziałów. Zarówno w koszarach w Wałczu jak i w Bielkowie, dowódcy batalionów wyróżnili najlepszych żołnierzy ze swoich jednostek.     W ramach obchodów święta odbyłi się szczególne wydarzenie dla Zespołu Wsparcia DWKP-W. Decyzją Nr 241 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r nadano i wprowadzono do użytku oznakę rozpoznawczą ZW DWKP-W. Pierwsze egzemplarze oznak rozpoznawczych na mundur wyjściowy i polowy Szef Zespołu Wsparcia przekazał na ręce Z-cy Dowódcy BWD WKP-W. Następnie Zastępca Dowódcy BWD WKP-W wraz Szefem Zespołu Wsparcia ppłk Dariuszem ŻUREKIEM wręczył oznaki rozpoznawcze Szefom pionów, sekcji oraz dowódcom pododdziałów a także wręczył drobne upominki pracownikom wojska.Po ceremonii wręczenia oznak rozpoznawczych rozpoczęła się ostatnia odsłona uroczystości – przedstawienie nowo przybyłych oficerów.  Z dniem 11 września 2016 na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii – dowódca plutonu ochrony został wyznaczony ppor. Tomasz SAWICKI a stanowisko młodszy oficer w sekcji operacyjno-szkoleniowej ppor. Leszek ZĄBEK. Prezentacji oficerów przed szykiem żołnierzy dokonał Szef Zespołu Wsparcia DWKP-W a po jej zakończeniu wraz Zastępcą Dowódcy BWD WKP-W wręczył oznaki rozpoznawcze życząc owocnej służby.

kpt. Tomasz Bryła