Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
16.03.2017
15 marca w 100 bł odbyło się szkolenie klas mundurowych z zakresu łączności i informatyki.

Zajęcia rozpoczęto uroczystym rozprowadzeniem z udziałem wojska i klasach mundurowych. Dowódca - ppłk Sebastian Trojanowski - w towarzystwie przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych - ppłk Bogusława Kaczmarka - omówił tradycje batalionu a następnie przedstawił przebieg zajęć.
Uczestnicy szkolili się na bazowym węźle łączności czyli wchodzących w jego skład aparatowniach RWŁC. Realizmu ćwiczeniom dodawało prawidłowe maskowanie i warunki zbliżone do realnego pola walki.
Uczniowie pracowali także na radiostacjach Harris zamontowanych na samochodach Honker oraz uczyli się strojenia radiostacji RRC – 9200.
W ramach szkolenia informatycznego nawiązywano połączenie telekonferencyjne pomiędzy wieloma abonentami oraz przesyłano pliki graficzne i tekstowe przez sieć radiową.

Zespół Zabezpieczenia Medycznego przeprowadził pokaz funkcjonowania BPO (batalionowego punktu opatrunkowego).
Zajęcia zakończyła uroczysta zbiórka na której dowódca podziękował instruktorom i pożegnał uczestników szkolenia zachęcając do wstąpienia w szeregi wojska polskiego.
 
mł. chor. Jacek Borowski