Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
15.03.2018
Dzisiaj, po ponad trzech tygodniach od chwili gdy jednostki brygady otrzymały sygnały do działania, zakończyło się ćwiczenie Compact Destination-18.

 

Po zakończeniu procesu alarmowania i osiągania gotowości przez jednostki brygady, w dniu 7 marca rozpoczęła się zasadnicza część ćwiczenia pk. „COMPACT DESTINATION – 18”.

 

Ćwiczenie miało na celu praktyczne sprawdzenie planowania i kierowania przemieszczeniem, rozwinięciem zabezpieczenia systemu stanowisk dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w zakresie systemów łączności i informatyki, zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony i obrony w ramach wsparcia działań korpusu w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Pozwoliło na praktyczną weryfikację założeń planistycznych w zakresie przemieszczenia wydzielonych sił i środków brygady do rejonu kryzysu oraz rozwinięcia wysuniętego stanowiska dowodzenia korpusu (Initial Command Element).
W ćwiczeniu brali udział żołnierze 100 batalionu łączności i 104 batalionu logistycznego z Wałcza a także 102 batalionu ochrony z Bielkowa, które stanowią część polską sił ćwiczących, oraz niemieckiego - 610 batalionu łączności z Prenzlau. Całość sił brygady uzupełniał Zespół Wsparcia Dowództwa WKP-W ze Szczecina.

 

W pierwszej fazie ćwiczenia sprawdzono system alarmowania pododdziałów, przygotowanie do realizacji wsparcia oraz ich sprawnego przemieszczenia do rejonu zgrupowania. W zasadniczej części ćwiczenia sprawdzeniu podlegało przegrupowanie całości sił i środków brygady do wyznaczonego rejonu oraz czas rozwinięcia wysuniętego stanowiska dowodzenia korpusu na potrzeby dowodzenia siłami wysokiej gotowości reagowania w rejonie kryzysu. Po osiągnięciu gotowości do działania sprawdzono reagowanie żołnierzy w różnych sytuacjach mogących się wydarzyć w czasie rzeczywistych działań bojowych. Były to między innymi napad na wartownika, pożar stanowiska dowodzenia oraz wozu bojowego, w których sprawdzono także działanie zespołu medycznego udzielającego pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. Przećwiczono reagowanie w przypadku działania grup dywersyjnych oraz nieplanowane przemieszczenie węzłów łączności. Całość działań oceniała grupa oficerów zarówno polskich jak i niemieckich.

Ćwiczenie zakończyła uroczysta zbiórka w koszarach w Bielkowie.


 
kpt. Tomasz Bryła