Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
04.05.2018
W dniu 3.5.2018 r., w Stargardzie odbyły się uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Rozpoczęły się one mszą świętą w sąsiadującej z rynkiem kolegiacie NMP. Uczestniczyli w niej organizatorzy obchodów - dowódca garnizonu pułkownik Jacek Rolak, starosta stargardzki Iwona Wiśniewska i prezydent Stargardu Rafał Zając. Oprócz organizatorów w uroczystościach wzięli udział także zaproszeni goście z jednostek samorządowych miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, związki kombatanckie oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.
Po zakończeniu mszy świętej, na płycie rynku odbył sie uroczysty apel jednostek garnizonu Stargard, podczas którego odczytano apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa.
Uroczystości zakończyła defilada wojskowa a przybyli mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem i wyposażeniem jaki posiadają stacjonujące w garnizonie służby ponieważ oprócz wojska obecne były także policja i straż pożarna.
kpt. Tomasz Bryła