Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
05.05.2018
Żołnierze naszej brygady, którzy biorą udział w trwającym na Litwie STEADFAST COBALT - 18, także uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Wczoraj na uroczystej zbiórce dowódca sił i środków znajdujących się w rejonie ćwiczenia wygłosił okolicznościowe przemówienie przypominając wagę tego historycznego faktu. Skorzystał także ze sposobności do podziękowania żołnierzom za dotychczasowy wysiłek włożony w realizację zadań w rejonie ćwiczenia....

 

W zbiórce udział wzięli także żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia, którzy realizują zadania wspólnie z naszymi żołnierzami.

kpt. Tomasz Bryła