Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
16.08.2018
14 sierpnia odbył się w Bielkowie uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego, w którym uczestniczyli żołnierze i pracownicy dowództwa brygady oraz 102 batalionu ochrony.
 
 
Po meldunku złożonym zastępcy dowódcy brygady odczytano decyzje i rozkazy o wyróżnieniach medalami resortowymi, odznaczeniami oraz o awansach na wyższy stopień służbowy.

Wyróżnionym odznaczenia i medale, decyzje personalne o awansach oraz listy gratulacyjne wręczali pułkownik Mirosław Postołowicz oraz podpułkownik Rafał Jędro.

Po przemówieniu okolicznościowym zastępcy dowódcy brygady odczytano list Ministra Obrony Narodowej do żołnierzy z okazji ich święta, a następnie odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy oraz składamy, wszystkim żołnierzom i pracownikom RON, z okazji Święta Wojska Polskiego najlepsze życzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kpt. Tomasz Bryła