Strona Główna
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.
08.08.2018
6 sieprnia w dowództwie brygady mieliśmy wyjątkową zbiórkę ponieważ można powiedzieć, że aż dwóch majorów zostało awansowanych na wyższy stopień służbowy.
 
Wyrażenie "można powiedzieć" wynika z tego, iż oprócz awansowanego już w dniu dzisiejszym na podpułkownika - Piotra Kosowskiego, odchodzący major Piotr Zabronny również przechodzi na wyższe stanowisko więc jego awans to tylko kwestia czasowo-proceduralna związana z objęciem obowiązków.

Dowódca brygady po odczytaniu rozkazów i decyzji wręczył akt mianowania ppłk. Piotrowi Kosowskiemu i pogratulował mu awansu a następnie podziękował za służbę majorowi Piotrowi Zabronnemu, któremu wręczył pamiątkowy ryngraf brygady.

Odchodzącemu, w imieniu wszystkich kolegów i koleżanek, pamiątkową deskę wręczył "świeżo upieczony" podpułkownik, a koledzy z sekcji dodatkowo od siebie wręczyli prezenty, już byłemu szefowi.

Po krótkich mowach okolicznościowych podpułkownika i podpułkownika in spe, ten drugi dokonał wpisu pamiątkowego w księdze BWD WKP-W i zakończono zbiórkę wspólnym zdjęciem.

Obu serdecznie gratulujemy awansu (dzisiaj i w przyszłości dla majora Zabronnego - przyp. autora) oraz życzymy kolejnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kpt. Tomasz Bryła