Strona Główna
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
WSTĄP DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
CZEKAJĄ WOLNE STANOWISKA W BRYGADZIE WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY - WSCHÓD
 
Od dnia 01 lipca 2010 roku rozpoczeliśmy nabór do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód (BWD WKP-W). Informację o naborze i kwalifikacjach można uzyskać pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
- Dowództwo BWD WKP-W (tel. 261451012/14)
- 100 batalion łączności (tel. 261472010)
- 102 batalion ochrony (tel. 261461116)
- 104 batalion logistyczny (tel. 261472121)
 
Poszukujemy byłych żołnierzy, którzy zainteresowani są służbą na stanowisku służbowym w korpusie wojsk łączności, logistycznym i medycznym.

Zapewnimy atrakcyjną służbę, kontakt z najnowszą techniką wojskową w dobrej atmosferze.