Strona Główna
DOWÓDCA
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
 
 
 
płk Jacek ROLAK - od 05.02.2016
Absolwent  Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.
Po jej ukończeniu w 1987 r. objął stanowisko dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w batalionie walki radioelektronicznej Grudziądzu, oraz dowódcy grupy kierowania/szefa szkolenia batalionu WRE.
W latach 1994-1995 pełnił służbę w składzie sił pokojowych UNIFIL w Libanie jako oficer operacyjny a następnie Szef Łączności.
W latach 1998-1999 zostaje oficerem grupy przygotowawczej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, gdzie później obejmuje stanowisko starszego oficera Planowania Łączności i Dowodzenia , a od 2004 roku pełni obowiązki Szefa Wydziału-Zastępcy Szefa Oddziału G6 Dowództwa WKP-W W trakcie pełnienia służby w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim  kończy liczne kursy specjalistyczne w ośrodkach szkoleniowych NATO, min. w Latinie i Oberammergau, a także studia podyplomowe na wydziale strategiczno-obronnym Akademii Obrony Narodowej.
W 2007 roku brał udział w misji PKW w Afganistanie na stanowisku Szefa Projektów/Zastępcy Szefa CJ6 w kwaterze głównej ISAF.
Od października 2007 roku do lutego 2010 roku pełni służbę w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia WKP-W  na stanowisku zastępcy Dowódcy/Szefa Sztabu.
Od lutego do października 2009 roku ponownie uczestniczył w misji poza granicami kraju w ramach misji PKW w Afganistanie, tym razem już jako Szef CJ6 w kwaterze głównej ISAF.
W latach 2010-2013 był Dowódcą Pułku Łączności NATO w Brunssum (Holandia), a następnie Szefem J7 Grupy Łączności NATO w Mons (Belgia).
Po powrocie do kraju objął stanowisko Komendanta Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych a później Komendanta Centrum Operacji Cybernetycznych. Od listopada 2015 r. zajmuje stanowisko Szefa Zarządu J4 w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.
Zgodnie z decyzją 161 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. płk Jacek Rolak zostaje wyznaczony na dowódcę Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W.
Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się sportem, ogrodnictwem i filmem oraz historią.

 

 
 
płk Krzysztof KRÓL - dowodził brygadą w latach 2012-2016
 
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, którą ukończył w 1991r.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu maszyn inżynieryjnych w batalionie zabezpieczenia w Czerwonym Borze, a następnie dowódcy plutonu i dowódcy kompanii technicznej w 1. batalionie saperów 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Pułtusku.
W 1994 roku uczestniczył w kursie oficerów logistyki w Base Borden, Kanada.
Od kwietnia 1995 do kwietnia 1996 roku pełnił służbę w siłach pokojowych ONZ UNIFIL w Libanie na stanowisku zastępcy, a następnie dowódcy Zgrupowania Pododdziałów Inżynieryjnych.
W latach 1997 – 1999 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów objął stanowisko starszego oficera w sekretariacie Dowództwa Wojsk Lądowych.
W 2000 roku ukończył Podyplomowe Studium Integracji i Bezpieczeństwa Europejskiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
W latach 2000 – 2003 pełnił służbę na stanowisku starszego oficera w Oddziale Szkolenia G7 Kwatery NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu, Niemcy.
W 2001 roku wzmocnił Kwaterę Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu na stanowisku starszego oficera ds. Kosowa w biurze doradcy politycznego.
W 2003 roku ukończył kurs działań w zakresie dowodzenia i kierowania oraz działań informacyjnych NATO w Oberammergau, Niemcy.
Po powrocie ze struktur NATO obejmuje stanowisko specjalisty, a następnie, w 2004 roku, starszego specjalisty w Oddziale Szkolenia Dowództw Zarządu Operacji Lądowych G3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Wykorzystując doświadczenie z NATO opracowuje i przygotowuje ćwiczenia certyfikujące 2, 3 i 4 zmiany Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe przygotowującej się do misji w Iraku.
W 2005 pełnił służbę, w PKW Irak, jako szef Oddziału Operacyjnego G3 Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe.
Od 2005 do 2009 roku był szefem sekretariatu Dowódca Wojsk Lądowych.
Jest absolwentem Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sił Zbrojnych Kanady w Toronto.
Od zakończenia studiów w 2010 roku zajmował stanowisko szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G5 w Dowództwie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

Jest żonaty i ma dwóch synów.

 

 

płk dypl. Wojciech KUCHARSKI - dowodził brygadą w latach 2011-2012
Urodził się 12 grudnia 1960 roku w Bydgoszczy. 
W 1984 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w 60 Pułku Czołgów 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. W latach 1989 – 92 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów objął stanowisko starszego oficera operacyjnego w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jest absolwentem Ogólnowojskowego Kolegium Obrony w Paryżu (College Interarmees de Defense 1993 – 94).
W październiku 1994 roku został wyznaczony na stanowisko starszego oficera Wydziału Szkolenia 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Po 3 latach służby awansował na stanowisko szefa szkolenia – zastępcy dowódcy 4 Brygady Kawalerii Pancernej 15 Dywizji Zmechanizowanej w Orzyszu.
W 1996 roku w Creil (Francja) uczestniczył w kursie dla inspektorów CFE - Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Forces in Europe).
Od października 1998 roku rozpoczął pracę w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku starszego oficera Wydziału Gotowości Bojowej Oddziału Operacyjnego, w 2000 roku awansował na stanowisko szefa Wydziału Gotowości Bojowej Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej, a w 2003 roku objął obowiązki zastępcy Szefa Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej.
W latach 2004 – 2007 pełnił służbę w Sztabie Wojskowym Unii Europejskiej Brukseli na stanowisku starszego specjalisty Oddziału Ćwiczeń, Szkoleń i Analiz zajmując się m.in. tworzeniem Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence College).
Uczestniczył w Międzynarodowym Kursie Zarządzania Kryzysowego w Oberammergau (Niemcy, 2006), Pilotażowym Kursie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony dla służb prasowych w Brukseli (Belgia, 2006) oraz Podstawowym Kursie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli (Belgia, 2007).
Po powrocie do Polski w 2007 roku został wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych (G-3) Dowództwa Wojsk Lądowych.
W 2008 roku dowodził I zmianą PKW CZAD w misji Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.Jest absolwentem Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Paryżu oraz Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej w Paryżu (2009-2010).
Od 14 marca 2011 roku jest dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód.
Włada językiem angielskim i francuskim, interesuje się historią.
Jest żonaty, ma 3 synów.

 

 

Płk Jarosław MIKAdowodził brygadą w latach 2008-2011.
 Ur. w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1985) i Akademii Obrony Narodowej (1993). Ukończył również podyplomowe studium polityki obronnej w AON.
Służbę rozpoczął w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 r. został skierowany do Inspektoratu Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych.
W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji, a po powrocie z misji, w 2008 roku, objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.
 Płk Jacek ROLAK - pełnił obowiązki dowódcy od 03.12.2007 do 31.08.2008
 
Płk Ryszard Więcławski - dowodził brygadą w latach 2007-2008