Strona Główna
Zastępcy
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.

płk Mirosław POSTOŁOWICZ - od 04.05.2017 r.

 

 

Absolwent  Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

Po jej ukończeniu w 1996 r. objął stanowisko kierownika stacji łączności utajnionej w Warszawie.

W latach 1998-2006 był wykładowcą, a następnie starszym wykładowcą, w Cyklu Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W tym okresie także, na przełomie lat 2003/2004 brał udział w PKW UNDOF w Syrii, gdzie był dowódcą plutonu dowodzenia.

W roku 2006 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Sekcji w Sektorze Łączności (Commander Customer Service Squadron, NATO CIS Services Agency), w Heidelbergu (Niemcy).

Po powrocie do kraju w 2009 roku  kontynuuje służbę jako starszy specjalista w Oddziale Planowania Systemów Łączności i Informatyki w Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego WP.

W 2013 roku ponownie obejmuje stanowisko w strukturach NATO.  Zostaje wyznaczony na Szefa Wydziału Planowania Operacyjnego w zakresie łączności (DCIS Operational Planning Branch Head, J5 Division, NATO CIS Group), w SHAPE (Belgia).

W 2016 roku ponownie obejmuje stanowisko w Sztabie Generalnym WP jako Starszy specjalista Oddziału Planowania Wsparcia Dowodzenia i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Zarządzie Kierowania i Dowodzenia – P6 by w kolejnym roku objąć obowiązki zastępcy dowódcy BWD WKP-W w Stargardzie.

W trakcie pełnienia służby płk Mirosław Postołowicz ukończył liczne kursy specjalistyczne w ośrodkach szkoleniowych NATO, min. w Oberammergau oraz Latinie, a także szkolenia zagraniczne z zakresu zarządzania projektami, programami oraz usługami teleinformatycznymi. Jest absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Akademii Obrony Narodowej.

Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jego pasją jest gra w tenisa, interesuje się fotografią oraz turystyką.

 

 

płk Robert WIERZBIŃSKI - od 01.08.2013 do 07.12.2016


płk Marian MATOSZKA – od 04.08.2010 do 18.08.2013
płk Jacek ROLAK – od 01.12.2007 do 28.02.2010

płk Janusz SOBOLEWSKI – od 08.01.2007 do 30.09.2007