Strona Główna
Starszy Podoficer Dowództwa
Piątek, 20 październik 2017 r.
 
st.chor. Sławomir NASTAROWICZ
                                                                     

                                      


Urodził się 9 września 1976 roku w Pile.

Służbę wojskową rozpoczął 22 sierpnia 1996 roku jako kadet Szkoły Chorążych Wojsk Lądowych w Poznaniu na kierunku dowódczym – pododdziały czołgów. Po ukończeniu Szkoły Chorążych w 1998 roku został wyznaczony na stanowisko - dowódca plutonu zmechanizowanego w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO (do 2002r. w Wałczu, następnie do 2007r.w garnizonie Złocieniec). 
W okresie od stycznia 2004r. do sierpnia 2004r. brał udział w II zmianie PKW Irak na stanowisku chorąży w Taktycznym Centrum Operacyjnym Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Dwa lata później w 2006 roku pełnił służbę w ramach VI zmiany PKW Irak na stanowisku podoficer w Taktycznym Centrum Operacyjnym Wielonarodowej Brygady. W listopadzie 2007 rozpoczął kolejny etap służby – objęcie stanowiska starszego instruktora w sekcji operacyjnej S-3 w 100. batalionie łączności w Wałczu. Po 3 latach służby w 100 bł,  w 2010 roku st. chor. Sławomir NASTAROWICZ uczestniczył w VII zmianie PKW Afganistan na stanowisku podoficer specjalista w Zespole Analiz, Sekcji Rozpoznawczej sztabu Polskich Sił Zadaniowych.
W okresie od maja 2013r. do czerwca 2014r. podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na kursie podoficerów starszych w Akademii Sierżantów Majorów Armii Stanów Zjednoczonych w El Paso, Texas, USA.

Od dnia 03 sierpnia 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa BWD WKP-W.

Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie 3333 wg STANAG 6001.
Jego pasją jest sport (jazda rowerem MTB, bieganie, badminton), motoryzacja oraz podróże.
Żonaty - żona Barbara, ma także córkę Magdalenę i syna Jakuba.