Strona Główna
KREDO PODOFICERA BWD WKP-W
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.

 

Jestem Podoficerem Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny- Wschód.

 

Profesjonalistą, przywódcą żołnierzy. Dążę, jako dumny członek korpusu podoficerów do chluby korpusu,
Wojska Polskiego i dobra polskiego Narodu, bez względu na sytuację,
w jakiej się znajdę. Nigdy nie wykorzystam mojego stopnia lub stanowiska
do osiągnięcia własnej korzyści czy też osobistego bezpieczeństwa.
 

 

 

 

 
  Kompetencja jest moją myślą przewodnią. Moim celem jest
 techniczna oraz taktyczna biegłość i doskonałość. Wykonanie
 zadania, gotowość, wyszkolenie oraz dobro moich żołnierzy
są dla mnie najważniejsze. Wszyscy żołnierze zasługują
na najlepszej jakości przywództwo – ja im to zapewnię. Moi
 podwładni zobligowani są wykonywać moje zgodne z prawem
rozkazy, dlatego biorę odpowiedzialność za ich czyny.
 Jestem profesjonalistą, nikt za mnie nie musi wykonywać
moich obowiązków.

 

 Będę zawsze lojalny, zdobędę szacunek
i zaufanie tych, z którymi służę: przełożonych, kolegów
oraz podwładnych. Będę przejawiał inicjatywę działając
 odpowiednio w przypadku braku rozkazów. Moja prawość
i moralna odwaga nie zna kompromisów.

 

 

 

 

 Nigdy nie zapomnę
oraz nie pozwolę zapomnieć moim kolegom,
że jesteśmy podoficerami, profesjonalistami, przywódcami.