Strona Główna
NIEETATOWY INSPEKTOR DS SKARG I WNIOSKÓW
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.

NIEETATOWY INSPEKTOR DS. PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW

 

W celu należytego przestrzegania w BWD WKP-W prawa do składania petycji, skarg i wniosków, w oparciu o Decyzję Nr 250/MON, z dnia 26 czerwca 2015 roku, w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego, Dowódca BWD WKP-W interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków przyjmuje:

 

  • osoby cywilne, żołnierzy garnizonu, przedstawicieli organizacji i instytucji w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w kolejny dzień roboczy;

  

  • żołnierzy służby czynnej oraz pracowników wojska brygady w każdy dzień po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia (tel. 261 451 000).