Strona Główna
Szefowie Sztabu
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.

 

 

 

 

 

  płk Wiesław BUDNY - od 26 marca 2018 r.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

Po jej ukończeniu w 1992 r.  zawodową służbę wojskową w kolejnych latach pełnił w 24 pułku łączności w Kwidzynie na stanowisku dowódcy plutonu radioliniowego, następnie w 5 pułku dowodzenia w Krakowie na stanowisku dowódcy kompanii radioliniowo kablowej, dowódcy batalionu radioliniowo – kablowego i 2002 - 2007 dowódcy batalionu dowodzenia odpowiedzialnego za rozwinięcie i funkcjonowanie stanowiska dowodzenia Korpusu Powietrzno – Zmechanizowanego a po przeformowaniu  2 Korpus Zmechanizowanego.

Brał udział w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w 2007 na stanowisku Szefa Oddziału Wsparcia Dowodzenia. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisku Szefa Wydziału Identyfikacji Bojowej i Monitorowania Położenia Wojsk Własnych w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. W 2010 – 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył podyplomowe studia Operacyjno – Strategiczne. W 2012 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Oddziału Planowania Systemów Łączności i Informatyki w Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 SG WP.

W 2015 r. został wyznaczony na stanowisko w Biurze Do Spraw Proobronnych MON.

Jest absolwentem studiów podyplomowych Akademii Górniczo - Hutniczej  w Krakowie oraz Akademii Obrony Narodowej.

Jest żonaty i ma jedną córkę. Jego pasją jest sport oraz interesuje się historią  z okresu międzywojennego.

W czasie zawodowej służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany m.in. Gwiazdą Iraku, srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,  złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę”.

 

 

 

 

 

 

 płk Jacek SIARKOWSKI - od 2 maja 2016 r. do 8 grudnia 2017 r.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu

Po jej ukończeniu w 1987 r.  zawodową służbę wojskową w kolejnych latach pełnił w Pomorskim Okręgu Wojskowym na stanowiskach: dowódcy plutonu radiowego w 16 pułku czołgów, następnie w 13 batalionie łączności Instruktora, Oficera Sztabu i Szefa Sztabu- Zastępcy Dowódcy.

Po ukończeniu studiów wyższych w Akademii Obrony Narodowej w 1996 r. - objął obowiązki dowódcy batalionu w 2 batalionie dowodzenia, a później w 12 batalionie dowodzenia.

W latach od 2007 do 2010 pełnił służbę w Dowództwie 12 Dyw. Zmechanizowanej na stanowisku Szefa Wydziału.

W 2010 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału – Zastępcy Szefa Oddziału w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód Część Polska, które piastował do 2014 roku.

We wrześniu 2014 r. objął stanowisko Szefa Oddziału Łączności i Informatyki w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego.

Brał udział dwukrotnie w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (w 2006 i w 2008 roku) na stanowiskach: dowódcy batalionu i Szefa Oddziału.

W czasie zawodowej służby wojskowej był wielokrotnie wyróżniany m.in. „Brązowym Krzyżem Zasługi”, dwukrotnie Gwiazdą Iraku oraz złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.