Strona Główna
KURS PODOFICERSKI
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.
  1.  KRYTERIA.

•    średnie wykształcenie
•    zgoda Dyrektora Departamentu Kadr;
•    ocena bardzo dobra z  ostatniej opinii służbowej;
•    ocena bardzo dobra z rocznego egzaminu sprawności fizycznej;
•    pierwszeństwo przyjęcia mają żołnierze z minimum 5 letnią wysługą służby zawodowej
•    zdanie egzaminu wstępnego.

Kandydaci ze struktur BWD WKP-W muszą ponadto ukończyć kurs przygotowawczy zakończony wewnętrznym egzaminem.