Strona Główna
ZASADY PRZYDZIELANIA ASYSTY HONOROWEJ
Wtorek, 23 kwiecień 2019 r.

 

 

Na mocy Obwieszczenia Ministra Obrony Narodwej z 18.06.2013 roku Garnizon Stargard obejmuje swoim zasięgiem powiaty stargardzki, pyrzycki i myśliborski.

 

 

 

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

 

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego, w przypadku uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej o jej udziale decyduje dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

 

 

W przypadku wniosku o udział w uroczystości orkiestry wojskowej o jej przydziale decyduje Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudksiego 4, 00-909 Warszawa, fax: 261 873 259).

 

Na terenie Garnizonu Stargard wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej należy kierować do Dowódcy Garnizonu Stargard na adres:

 

Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

pocztą lub osobiście w godzniach 7:30-16:00 od poniedziału do czwartku i 7:30-13:30 w piątek (nr telefonu do sekreteriatu 261 451 000). 

 

Do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej należy dołączyć scenariusz uroczystości w przypadku uroczystości o charakterze patriotycznym lub religijno-patriotycznym. W przypadku uroczystości pogrzebowej należy dostarczyć dokument potwierdzający, że zmarłemu przysługuje wojskowa asysta honorowa (np. że był żołnierzem zawodowym), życiorys zmarłego, inne informacje dotyczące czasu i miejsca pochówku. W przypadku skierowania wniosku o asystę honorową przed jej przydzieleniem dowódca garnizonu występuje do IPN o ustalenie czy nie ma przeciwskazań dla udzielenia asysty zmarłemu.

 

Osobą kontaktową upoważnioną do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej jest major Sławomir Herbich (tel. 261 451 008).

 

Wzór wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej.