Strona Główna
ODZNAKI BRYGADOWE
Poniedziałek, 25 marzec 2019 r.

 

 

 

Symbole brygady (czyli odznaka pamiątkowa i rozpoznawcza) stanowią o tożsamości brygady i jej żołnierzy. Są wyrazem szacunku i utożsamiania się z jednostką, a także stanowią część historii brygady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór odznaki pamiątkowej to czteroramienny wypukły krzyż o zaokrąglonych końcach ramion, o wymiarach 45mm x 45 mm, którego ramiona są w kolorach czarnym, chabrowym i pomarańczowym. Wymienioną kolorystykę wybrano, ponieważ w skład Brygady Wsparcia Dowodzenia wchodzą pododdziały łączności i zabezpieczenia. Pododdziały zabezpieczenia w większości wywodzą się z jednostek samochodowych, dlatego też przyjęto barwę pomarańczową, nawiązującą do barwy otoków na rogatywkach i barwy korpusów wojsk samochodowych do 1951 roku.

 

Natomiast kolory czarny i chabrowy symbolizują jednostki dowodzenia i wojska łączności, nawiązują do barwy wypustek i lampasów wojsk łączności do 1919 roku, noszony przez żołnierzy: jednostek dowodzenia, wojsk łączności i radiotechnicznych, rozpoznania i walki radioelektronicznej, słuchaczy tych szkół i ośrodków szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór oznaki rozpoznawczej to umieszczony na tarczy o wymiarach 50 mm x 70 mmm, w czarno – chabrowo - pomarańczowych barwach Gryf Pomorski. Emblemat Gryfa jest elementem zaczerpniętym z odznaki pamiątkowej brygady i symbolizuje przynależność brygady do regionu stacjonowania Wszystkie wykorzystane kolory nawiązują do barw odznaki pamiątkowej brygady. Brzeg tarczy obszyty jest oblamówką w kolorze stalowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady dobrej praktyki są zbiorem wskazówek na temat właściwych sposobów używania i postępowania z odznakami brygadowymi zapewniających tym symbolom należny szacunek, także zgodnie z przepisami prawa.

Podstawowe zasady:

  • odznaki pamiątkowa i rozpoznawcza są symbolami brygady, do których należy się odnosić z należnym szacunkiem – chcemy być szanowani – szanujemy swoje znaki.
  • odznakę pamiątkową nosi sie na lewej kieszeni munduru wyjściowego lub galowego a odznakę rozpoznawczą na prawym rękawie munduru wyjsciowego lub galowego a na lewym rękawie munduru polowego.
  • pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych.
  • osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem brygady powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.
  • symboli brygady nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych.
  • niedopuszczalne jest niszczenie odznak brygady.
  • nie można używać symboli brygadowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub społeczne.
  • symbole innych jednostek i instytucji należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do naszych symboli brygadowych.
  • wykorzystywanie odznak brygadowych przez inne podmioty dozwolone jest tylko za zgodą i wiedzą dowódcy brygady.